O projekcie

Trec Special Forces to pierwsze w historii i zupełnie wyjątkowe przedsięwzięcie na rynku suplementów diety. Jako pierwsza i jedyna firma na polskim rynku odżywek postanowiliśmy statutowo i systemowo wspierać bardzo szczytny cel! Projekt inspirowany jest Wojskiem Polskim, a w szczególności jednostkami specjalnymi. Chcemy w ten sposób oddać́ hołd i zaangażować́ się społecznie w ramach poczucia odpowiedzialności i chęci odwdzięczenia się za służbę...
Czytaj więcej

O Fundacji

Każdego dnia w kraju i na misjach zagranicznych, swoim zdrowiem i życiem ryzykują polscy żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Pożarnej oraz SOP, a także pracownicy cywilni służb medycznych i informacyjnych. Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM została utworzona 1 grudnia 2010 r. w Warszawie, jako niezależna, apolityczna organizacja non-profit, wspierająca poszkodowanych w służbie żołnierzy, pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy innych służb. Statutowym celem Fundacji jest wsparcie medyczne, socjalne, prawne i psychologiczne oraz organizowanie opieki zdrowotnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans. Fundacja otacza szczególną opieką dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełniąc służbę dla Polski utracili swoje życie lub zdrowie